Coördinatie procedures

Dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk

Van 4 januari 2021 tot en met maandag 15 februari 2021 kan een zienswijze worden ingediend op de ontwerpbesluiten die behoren tot het project Dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk.

Dat kan per e-mail naar: post@gelderland.nl of

Dat kan per brief: Gedeputeerde Staten van Gelderland t.a.v. Programmering,  Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

N.B: Op 4 februari 2021 organiseren we een tweede bewonersavond. We willen geïnteresseerden een extra mogelijkheid bieden om vragen te stellen. Je kan hiervoor twintig minuten reserveren tussen 18.30 en 21.00 uur. Een tijdslot reserveren kan tot en met 3 februari.

 Wil je hier gebruik van maken, dan kan je een mail sturen naar noordelijkerandmeerdijk@vallei-veluwe.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging met de afspraak. Helaas kan dit met de huidige corona-maatregelen niet in fysieke vorm plaatsvinden, maar slechts telefonisch of via een videogesprek (Teams of Zoom). Je kan in de mail aangeven waar je voorkeur naar uitgaat.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen