Coördinatie procedures

Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever

Van 29 juli 2021 tot en met 8 september 2021  liggen de besluiten (inclusief de stukken behorende bij de aanvragen van de besluiten) voor de natuurontwikkeling van Cortenoever ter inzage.  Vanaf 30 juli tot en met 8 september 2021 kunnen belanghebbenden alsmede niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het projectplan Waterwet en de overige besluiten. Dit kunnen ook belanghebbenden zijn die geen zienswijze hebben ingediend.  Beroep staat verder ook open voor niet-belanghebbenden die  redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij  geen zienswijze hebben ingediend. 

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten

• naam en adres;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; 

• de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een DigiD vereist

Zie voor meer info ook de map Bekendmaking definitieve besluiten 

  

Overlay sluiten

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.