Coördinatie procedures

Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever

Van 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021  liggen de ontwerp besluiten (inclusief de stukken behorende bij de aanvragen van de besluiten) voor de natuurontwikkeling van Cortenoever ter inzage.  In die periode kan een ieder een zienswijze  indienen. Deze kan ook betrekking hebben op de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen namens de raad van de gemeente Brummen.

 Op donderdag 25 februari 2021 was er een digitale informatieavond van 19.30 tot 20.30 uur.

 De presentatie treft u aan in onderstaande map "Informatieavond 25 februari 2021".

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen